ขนาดของเส้นขอบ

มุมโค้งมน?

เลือกสี

2 สี?
1

2

3

4

5

การติด สภามี 5 รูป

เมาท์ที่เกี่ยวข้อง