ขนาดของเส้นขอบ

มุมโค้งมน?

เลือกสี

2 สี?
1

2

3

การติด สภามี 3 รูป

เมาท์ที่เกี่ยวข้อง