ขั้นตอนที่ 1: ส่งภาพถ่ายของคุณ

อัพโหลดรูปภาพ
ขั้นตอนที่ 2: ป้อนคำวลีหรือข้อความที่จะเขียนภาพ:
ปลาย: นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มข้อความอื่น ๆ ในภาพเดียวกันก่อนที่จะบันทึกมัน!